Servei de suport a la ciutadania de SeTDIBA

Dimecres, 10 de juny de 2020 a les 00:00
Servei especial de suport a la ciutadania per a l’impuls de la tramitació electrònica
 
Les autoritats estan adoptant mesures de tot ordre de suport a les famílies, les empreses i els/les autònoms/es adreçades a minimitzar l’impacte social i econòmic derivats de l’estat d’alarma per COVID19.
 
Per poder beneficiar-se de totes aquestes mesures els/les ciutadans/es, empresaris/àries i autònoms/es, necessiten fer tràmits i requereixen de documentació que han de facilitar diferents administracions.
 
La situació de confinament parcial i la necessitat de mantenir les mesures de distància social i de reduir, en la mesura del possible, la mobilitat recomanen afavorir la realització de tràmits de forma telemàtica. La realització de tràmits de forma telemàtica amb l’administració però, exigeix de coneixements, sistemes d’autenticació i habilitats que molts ciutadans i ciutadanes no tenen assolits. Donar-los suport en aquesta relació telemàtica és l’objectiu d’aquest servei que Diputació de Barcelona activa temporalment amb caràcter extraordinari i ofereix als ajuntaments SeTDIBA i que tenen com a destinataris finals  la vostra ciutadania (particulars, empreses, entitats,...)
 
Avantatges:
 
·         Gratuït, es tracta d’un servei assumit 100% per Diputació de Barcelona.
·         Es presta com a suport municipal de proximitat.
·         Descarrega l’atenció ciutadana municipal en tot allò que fa referència a la tramitació electrònica.
·         Afavoreix la distància social i la reducció de la mobilitat.
·         Presta atenció personalitzada i especialitzada en relació a factures, notificacions, instàncies i sol·licituds electròniques.
·         Ofereix suport per sol·licitar electrònicament documents/tràmits municipals necessaris per a la gestió d’ajuts econòmics i socials. En el cas dels ajuts locals, derivarà a l’ajuntament.
 
Dades bàsiques del servei de suport a la tramitació electrònica:
 
934.020.606
 
 
Horari:
·         del 8 de juny al 17 de juliol de 9 a 18 h 
·         del 20 al 24 de juliol de 9 a 14 h 
 
Es tracta d’un servei permanent?
 
Es tracta d’un servei extraordinari que es presta del 8 de juny al 24 de juliol.
L’ús que se’n faci d’aquest servei de caràcter extraordinari així com la valoració que realitzin usuaris i ajuntaments, permetrà valorar l’ampliació del servei amb caràcter permanent.
 
Quin tipus de consultes resol el servei de suport?
 
Totes aquelles relacionades amb la tramitació electrònica de l’ajuntament:
 
-          Presentació de sol·licituds.
-          Ús de sistemes d’identificació: alta de l’idCAT Mòbil, certificats digitals (alta de l’IDCAT, petició de certificats de representant de persona jurídica,...)
-          Creació i presentació de factures.
-          Accés a notificacions electròniques.
-          Verificació de documents.
-          Signatura electrònica de documents.
Darrera actualització: 10.06.2020 | 10:19