Servei de suport a la ciutadania de SeTDIBA

Dimecres, 10 de juny de 2020 a les 00:00
Servei especial de suport a la ciutadania per a l’impuls de la tramitació electrònica.
Les autoritats estan adoptant mesures de tot ordre de suport a les famílies, les empreses i els/les autònoms/es adreçades a minimitzar l’impacte social i econòmic derivats de l’estat d’alarma per COVID19.
Per poder beneficiar-se de totes aquestes mesures els/les ciutadans/es, empresaris/àries i autònoms/es, necessiten fer tràmits i requereixen de documentació que han de facilitar diferents administracions.
La situació de confinament parcial i la necessitat de mantenir les mesures de distància social i de reduir, en la mesura del possible, la mobilitat recomanen afavorir la realització de tràmits de forma telemàtica. La realització de tràmits de forma telemàtica amb l’administració però, exigeix de coneixements, sistemes d’autenticació i habilitats que molts ciutadans i ciutadanes no tenen assolits. Donar-los suport en aquesta relació telemàtica és l’objectiu d’aquest servei que Diputació de Barcelona activa temporalment amb caràcter extraordinari i ofereix als ajuntaments SeTDIBA i que tenen com a destinataris finals  la vostra ciutadania (particulars, empreses, entitats,...)
Avantatges:
 • Gratuït, es tracta d’un servei assumit 100% per Diputació de Barcelona.
 • Es presta com a suport municipal de proximitat.
 • Descarrega l’atenció ciutadana municipal en tot allò que fa referència a la tramitació electrònica.
 • Afavoreix la distància social i la reducció de la mobilitat.
 • Presta atenció personalitzada i especialitzada en relació a factures, notificacions, instàncies i sol·licituds electròniques.
 • Ofereix suport per sol·licitar electrònicament documents/tràmits municipals necessaris per a la gestió d’ajuts econòmics i socials. En el cas dels ajuts locals, derivarà a l’ajuntament.
Dades bàsiques del servei de suport a la tramitació electrònica:
934.020.606
Horari:
 • del 8 de juny al 17 de juliol de 9 a 18 h 
 • del 20 al 24 de juliol de 9 a 14 h 
Es tracta d’un servei permanent?
Es tracta d’un servei extraordinari que es presta del 8 de juny al 24 de juliol.
L’ús que se’n faci d’aquest servei de caràcter extraordinari així com la valoració que realitzin usuaris i ajuntaments, permetrà valorar l’ampliació del servei amb caràcter permanent.
Quin tipus de consultes resol el servei de suport?
Totes aquelles relacionades amb la tramitació electrònica de l’ajuntament:
 • Presentació de sol·licituds.
 • Us de sistemes d’identificació: alta de l’idCAT Mòbil, certificats digitals (alta de l’IDCAT, petició de certificats de representant de persona jurídica,...)
 • Creació i presentació de factures.
 • Accés a notificacions electròniques.
 • Verificació de documents.
 • Signatura electrònica de documents.
Darrera actualització: 11.12.2020 | 09:16