Llistat provisional d'admesos i exclosos del procés selectiu d'una plaça d'administratiu/va

Dijous, 3 de juny de 2021 a les 00:00

Es publica el decret d'alcaldia mitjançant el qual s'aprova la llista provisional d'admesos i exclosos un cop revisada la documentació de les persones aspirants que han manifestat el seu interès en prendre part a les proves dins el termini establert. Es concedirà un termini de 10 dies hàbils, a partir del dia següent al de la publicació de la present resolució al BOPB, per a esmenes i possibles reclamacions.

Darrera actualització: 03.06.2021 | 11:43