Rectificació d'error material de l'acta de constitució del tribunal qualificador i de desenvolupament del procediment de selecció per cobrir interinament la plaça de secretaria intervenció

Dimarts, 15 de novembre de 2022
Darrera actualització: 15.11.2022 | 13:49