Terminis de sol·licituds de beneficis fiscals de l'IVTM 2022

Dijous, 3 de març de 2022

Informem dels terminis de sol·licitud de beneficis fiscals de l’IVTM per aquest exercici 2022.

  • Pel que fa als rebuts emesos, el termini de sol·licitud de beneficis fiscals és fins al dia 13 d’abril (inclòs).
  • Pel que fa a les liquidacions emeses, el termini de sol·licitud de beneficis fiscals és un mes, a comptar des de la data de notificació de la liquidació.

Per tal que es concedeixi el benefici fiscal amb efectes en l’exercici actual i, en conseqüència, s’anul.li el rebut/liquidació emesos, cal que l’interessat/vehicle compleixi tots els requisits a data 01/01/2022. Si el compliment dels requisits es dóna amb posterioritat, la concessió del benefici fiscal serà amb efectes a l’exercici següent.

Cal recordar que per a les sol·licituds d’exempció per discapacitat, cal aportar resolució/targeta de discapacitat emesa per l’ICASS, qualsevol documentació emesa per l'INSS no és vàlida.

Darrera actualització: 10.03.2022 | 10:15