Pressupostos i plantilles

Pressupostos, plantilles i calendaris fiscals de l'Ajuntament de La Nou de Berguedà i els seus ens adscrits

En aquesta pàgina trobareu tot allò publicat al BOPB i al DOGC relatiu als pressupostos (transferències de crèdit, ampliacions de crèdit, crèdits extraordinaris...), a les plantilles, així com els calendaris fiscals de l'exercici en curs.

Accedir a la informació

Darrera actualització: 27.07.2017 | 07:36
Darrera actualització: 27.07.2017 | 07:36