Impostos

Gestió dels vostres impostos


Aquí podreu realitzar fàcilment i en qualsevol moment les vostres consultes i tràmits sobre els tributs i altres ingressos que l'Ajuntament té delegats a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Per Internet


L'Oficina de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona té delegades les funcions de gestió i de cobrament dels principals tributs municipals.

Accés a l'Oficina de Gestió Tributària de l'Ajuntament

Presencialment o per telèfon


Si preferiu fer qualsevol consulta i/o pagament personalment us podeu adreçar a qualsevol oficina de gestió tributaria o bé trucar per telèfon.

L'oficina més propera al municipi de Ajuntament de La Nou de Berguedà és l'Oficina de Gestió Tributària de Berga.

Gran Vía, 42
08600 Berga
Tel.934 729 120
orgt.berga@diba.cat

Podeu consultar la  informació de contacte.

Darrera actualització: 10.03.2022 | 12:15
Darrera actualització: 10.03.2022 | 12:15