Molí del Canal

Es una construcció similar al Molí de l\'Avallanosa, a poca distancia (aigües avall). Apareix esmentat el 1572 el Molí de l\'Avellanosa d\'un molí en aquesta parròquia, indueix a pensar, encara que amb certa reserva, que aquests vestigis pertanyen al segle XIII,el Moli de la Canal es tracte de una obra similar, mol probablement de la mateixa època, consistent en una bassa allargada que agafava l\'aigua del mateix torrent, en l\'extrem de la qual hi havia una curta canalització que portava a un conducte fortament inclinat per dirigir l\'aigua al rodet el qual transmet la força a les moles.
Una mica mes avall a la dreta del mateix torrent, es troba el Molí, anomenat el Molí, del segla XVII, actualment vivenda particular.

Es pot trobar dintre del recuregut un tom per La Nou.

Darrera actualització: 18.01.2017 | 11:19